2023 terugblik: werkplaats nieuwe makers

De werkplaats nieuwe makers is een ontwikkelingstraject voor nieuwe makers, vanuit alle disciplines en sectoren. 

Op 23 maart 2023 startten acht makers binnen de werkplaats nieuwe makers 2023 van Flevolab. In duo’s hebben zij locatiespecifiek onderzoek gedaan om tot nieuwe artistieke inzichten te komen. Op zaterdag 3 juni presenteerden zij aan elkaar de eerste bevindingen van hun artistieke onderzoek op diverse locaties in Flevoland.

Langs het Almeerderstrand presenteerden Femke Ravensbergen & Rachel Refael hun onderzoek naar Flevoland. Ze wilden met een landschapskunstwerk ecologische harmonie versterken en Flevoland als een bewijs van samenleven met de natuur en erfenis voor toekomstige generaties vormgeven.

Cox Janssens & Storm Vogel presenteerden op het Almeerderstrand hun onderzoek naar de ecologische gevolgen van de Zuiderzeedrooglegging. Ze vroegen zich af waar de stem van niet-menselijke organismen was bij het besluit om nieuw land te creëren en namen de bezoekers mee langs voormalige bewoners van de Zuiderzee.

Goretti Pombo & Dewi Veldhuizen baseerden hun onderzoek in het Odeonpark in Almere, een plek met een hechte community die bedreigd is door nieuwbouw. Ze benadrukten in hun presentatie de behoefte aan creativiteit, community building en behoud van vrije ruimte in Almere. Zij zijn nog op zoek naar een artistieke insteek voordat ze hun vervolgtraject starten

Iris Hagel & Dennis van Tilburg raakten gefascineerd door het fenomeen windmolens. Geïnspireerd door geluid, vorm en potentie van de witte kolossen presenteerden zij, op locatie in Zeewolde, hun onderzoek aan geïnteresseerden met geluid, fotografie en beeld met op de achtergrond meer dan honderd windturbines.

In november hebben de makers project ideeën gespiegeld met bezoekers van de Cultuurmakersdag. Op 14 december kwamen de twee lichtingen kunstenaars informeel samen met de mogelijkmakers van de werkplaats zakelijk leiders. In het nieuwe jaar starten de 2de lichting kunstenaars met hun vervolgtraject.