Over ons

Flevolab is een groeiend samenwerkingsverband ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland

Dat zijn 2turvenhoog (inter)nationaal platform voor podiumkunst voor kinderen van 0-6 jaar én volwassenen; jeugdtheatergezelschap BonteHond; theatergroep Suburbia; theatergezelschap Vis à Vis en culturele broedplaats StrandLAB Almere. Samen met meer dan dertig samenwerkingspartners wordt een grote stap vooruit gemaakt om de ‘culturele zee aan ruimte voor talent en experiment’ in Flevoland duurzaam te ontwikkelen.

Doelstellingen

De founding partners 2turvenhoog, BonteHond, Suburbia, Vis à Vis en StrandLAB vonden elkaar in de wens naar een meer divers en verbonden cultureel landschap en hun zoektocht naar nieuw Flevolands cultuurtalent. In 2021 besloten ze de handen ineen te slaan en definieerden ze de volgende doelstellingen voor Flevolab:

1) Disciplineoverstijgende talentontwikkelingstrajecten bieden aan makers en mogelijkmakers die zich professioneel bezighouden met vernieuwing, onderzoek en experiment in Flevoland.

2) Netwerkontwikkeling en kennisdeling bevorderen door het organiseren van activiteiten om de Flevolandse culturele sector te verbinden en samenwerking aan te jagen.

3) Van Flevoland dé plek maken waar ruimte is voor talent en experiment en die provinciaal, landelijk en internationaal als zodanig wordt herkend.

Missie

Flevolab geeft cultuurprofessionals de ruimte om zich te ontwikkelen op het gebied van onderzoek, experiment, publiek en kennisdeling en begeleidt hen op weg naar een duurzame werkpraktijk in Flevoland. Flevolab werkt, in dialoog met de inwoners van Flevoland en het culturele veld, aan het verder opbouwen, versterken, delen van kennis, vormgeven en verbinden van het professionele (inter)disciplinaire kunst- en cultuurklimaat. Activiteiten van Flevolab dragen bij aan het zichtbaarder maken van de Flevolandse identiteit binnen en buiten de provincie en het verrijken van de leefbaarheid van de provincie.

Visie

Flevolab biedt een vliegwiel aan cultuurprofessionals en geeft hun de ruimte om een dynamische werkpraktijk op te bouwen waarin kunst en cultuur zowel de vertaler en verbeelder van Flevoland zijn. Aan het verder ontdekken, delen van kennis, profileren, vormen, duiden en verrijken van de culturele identiteit van Flevoland levert Flevolab een belangrijke bijdrage.

Founding partners

Bonte hond

BonteHond maakt beeldend en fysiek theater voor alle leeftijden in theaters en op andere spannende plekken. Onder artistieke leiding van Judith Faas maakt het gezelschap theater dat schuurt maar toch verbindt en stimuleert om ruimdenkend naar de wereld te kijken. Vanuit Almere toert het jeugdtheatergezelschap langs theaters, festivals, scholen en bijzondere (buiten)locaties door Nederland, België en steeds vaker daarbuiten. Met publiekswerking en de eigen educatieve leerlijn KIDD bereikt BonteHond ook mensen die niet gauw met kunst en cultuur in aanraking komen. Daarbij maakt het jeugdtheatergezelschap naast theatervoorstellingen ook andere kunstvormen als podcasts, videoseries en boeken.

2turvenhoog

2turvenhoog presenteert al meer dan twintig jaar avontuurlijke (inter)nationale podiumkunst voor de kleinsten, de allerkleinsten, de aller-, allerkleinsten, voor volwassenen … enfin, voor iedereen! 2turvenhoog inspireert, ondersteunt en begeleidt zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars om kwalitatief hoogwaardige (podium)kunsten te ontwikkelen in de sociaal-maatschappelijke omgeving van en in relatie tot jonge kinderen. In het jaarlijkse festival programmeert 2turvenhoog de beste voorstellingen uit binnen- en buitenland en maakt dit aanbod toegankelijk voor een zo breed en inclusief mogelijk publiek. In de ontmoetingen op crèches en in de wijken staat de intermenselijke relatie en oprechte uitwisseling tussen kunstenaar en publiek voorop. Er wordt samen onderzocht en geëxperimenteerd. Zodoende leren kunstenaars en kinderen van elkaar en worden de omringende volwassenen (pedagogisch medewerkers en ouders) meegenomen in het beleven van kunst.

StrandLAB

Het programma van StrandLAB Almere combineert onderzoek en experiment met het beleven van cultuur op het strand, op de grens van stad en natuur. StrandLAB is een nieuwe ruimdenkende plek met een eigenwijze aanpak die continu dwars- en kruisverbanden legt tussen de verschillende actoren, schaalniveaus, disciplines en werkvelden, altijd vanuit de inhoud. In dit buitenlaboratorium voor cultuur werken doeners en denkers aan relevante vraagstukken en aan oplossingen voor vraagstukken in de samenleving. Het is de plek waar makers en kunstenaars, wetenschappers en studenten elkaar vinden, uitdagen en inspireren. Het is de plek die bewoners en bezoekers, ondernemers en ambtenaren verbindt en uitnodigt om samen te werken en mee te maken. StrandLAB plaatst kunst en cultuur niet op zichzelf maar midden in de samenleving. Het buitenlaboratorium ontwikkelt zich als een inspiratiebron van en voor de stad en als een culturele denktank voor de samenleving en de publieke buitenruimte.

Theatergroep Suburbia

Vis à Vis

Theatergezelschap Vis à Vis speelt zijn openluchtvoorstellingen op een vaste vestiging bij het Almeerderstrand. Luchtige comedy, verbluffend spektakel en vernuftige verhaallijnen leiden het publiek met een knipoog langs de afgrond van zware dilemma’s. Vis à Vis creëert in zijn eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden, humor en verrassingen. In al het theatrale geweld blijft de kleine menselijke maat de hoofdrol spelen.

Laatste updates