Cultuurmakersdag brengt kunstmakend Flevoland samen

Op 9 november 2023 vond de allereerste editie van de Cultuurmakersdag plaats in De Meerpaal, Dronten. Het evenement bracht het hele culturele veld bijeen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen: professionals, amateurs, kunsteducatie, fondsen en beleidsmakers. Met succes, want aan het einde van het evenement gingen circa 200 deelnemers geïnspireerd en tevreden naar huis.

Het programma van de Cultuurmakersdag bevatte veel variatie. Zo waren er onder andere inhoudelijke werksessies, waarin een actueel onderwerp in de sector met experts en geïnteresseerden werd besproken. Het doel: de sector samen verder brengen.

Ook konden deelnemers meedoen aan creatieve workshops, werden er diverse optredens gegeven en waren er verschillende ontmoetingsplekken in De Meerpaal ingericht. Vooraf aan de dag konden kunstmakers zich via een oproep opgeven om een plek in het programma te krijgen.

Kunstmakers en mogelijkmakers

In deze jonge provincie wordt gebouwd aan een vruchtbare culturele infrastructuur, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Flevoland. Zodat er kansen zijn om je creatief te ontwikkelen en mogelijkheden voor het professionele culturele veld. Myriam Cloosterman, adviseur Kunstlink Flevoland: ‘Dat gaat niet vanzelf, daarom is het belangrijk dat de sector samenwerkt. Dat begint met elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld op de Cultuurmakersdag. Je komt dan even van je eilandje af en bouwt aan bruggen onderling. Het was daarom enorm waardevol dat alle lagen van deze infrastructuur aanwezig waren.’

Op weg naar een nieuwe cultuurnota

In 2024 loopt de huidige beleidsperiode af en komt er een nieuwe cultuurnota. Een belangrijk plan, want kunst en cultuur bouwt mee aan een aantrekkelijk Flevoland. Provincie Flevoland hield daarom twee werksessies om suggesties uit het veld op te halen. De provincie vroeg aan het veld hoe we de hiaten in het Flevolandse cultuurveld vullen en wat het nut en de noodzaak van impact meten is.

Ook waren er werksessies over talentontwikkeling op school, crowdfunding, de zakelijke kant van klassieke muziek, broedplaatsennetwerk, amateurkunst versterken en de ideeën van nieuwe makers. Andere programmaonderdelen zoals de zang-, dans- en theateroptredens lieten zien wat de culturele sector in Flevoland allemaal in huis heeft.

Verkennen en verbinden

Tijdens de Cultuurmakersdag kon je ook in gesprek gaan met het Cultuurfonds, VSBfonds en Cultuurfonds Almere, om je plannen voor te leggen of hulp te krijgen bij het vinden van financiering.

Het verbindende karakter van de dag is terug te zien in de organisaties achter het evenement. De Cultuurmakersdag is een coproductie van Flevolab en Kunstlink Flevoland, in samenwerking met De Meerpaal, Cultuurfonds Almere, FleCk en Carte Blanche. Het plan is om deze dag jaarlijks te organiseren.