2023 terugblik: werkplaats zakelijk leiders

De werkplaats zakelijk leiders biedt een traject aan van een jaar waarin de deelnemers betaald aan de slag gaan bij een of meerdere (samenwerkings)partners van Flevolab.

In 2023 voltooide een groep trainees, bestaande uit Soleil Eijken, Nienke Kruit en Tobias Borsboom, met succes het zakelijk leiderschapstraject. Ze werden direct ingezet in diverse functies, wat de grote behoefte aan nieuw zakelijk talent in Flevoland benadrukte. Soleil modereerde een verkiezingsdebat, Tobias verdiepte subsidieaanvragen voor het Apollo Ensemble, en Nienke klom op tot zakelijkleider bij gezelschap Subsub.

In het najaar van 2023 verwelkomde de werkplaats nieuwe trainees Toa Maes en Lydia Woort, afkomstig uit verschillende disciplines.

Een spin-off project startte in 2023, in samenwerking met de werkplaats nieuwe makers, gericht op microfinanciering voor jonge trainees en nieuwe makers. Dit leidde tot creatieve ideeën en projecten, zoals een documentaire over Surinaamse trouwculturen van Soleil Eijken en de oprichting van stichting District 13 door Kasper Jongejan (1e lichting zakelijkleider trainee).