Open Call Werkplaats Nieuwe Makers

Flevolab roept nieuwe makers (professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers, schrijvers en anderen…) op om zich in te schrijven voor de eerste werkplaats voor nieuwe makers. De vraag is om deel te willen uitmaken van een multidisciplinair duo. In totaal is er plek voor vijf duo’s.

Flevolab, is een samenwerking van BonteHond, 2turvenhoog, Theatergroep Suburbia, StrandLAB Almere en Vis à Vis en wil werken met nieuwe makers, vanuit alle disciplines en sectoren. De insteek is dat de werkplaats kan uitgroeien tot een volwaardige uitwisselings-, ontwikkel- en presentatieplek. Een plek waar makers door verdieping in de landelijke en urbane realiteit van Flevoland in relatie tot de bewoners van dit gebied treden. De hoop is dat de makers zo tot nieuwe artistieke inzichten komen en hun praktijk verder kunnen uitdiepen. Het programma van de werkplaats mondt uit in een artistiek inhoudelijk gedachte-experiment dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van het culturele veld.

Samen onderzoek je de begrippen maakbaarheid en weerbaarheid. Een locatie specifieke reflectie aan de rafelranden van stad en polder in Flevoland. Hoe maakbaar is de weerbaarheid van de omgeving, mensen en de cultuur? Hoe communiceren de verschillende leef realiteiten die er in de Flevopolder gecreëerd zijn met elkaar? Als duo maak je jullie gedachten zichtbaar in een artistieke reflectie van het proces en de dialoog.

We zoeken kunstenaars die open zijn om hun proces te laten zien. Kunstenaars die van gebaande paden durven af te stappen door zich uit te laten dagen door een maker uit een andere discipline en door ontmoetingen aan te gaan met mensen organisaties uit andere sectoren. Deze mensen tref je tijdens je onderzoek aan de rafelranden van stad en polder.

Het traject 

Uit alle aanmeldingen worden tien mensen gekozen. We starten het traject met een tweedaagse kick-off. Je maakt een tour door Flevoland samen met de partners van Flevolab. Naast een ontmoeting met elkaar en de Flevopolder bieden we begeleiding op krijg je ook een lezing van een specialist over locatie specifiek werken in de Urbane en rurale- omgeving. Tijdens de kick-off worden er vijf duo’s van makers gevormd vanuit verschillende disciplines.

De werkplaats speelt zich af in de rafelranden van de stad en de polder. Deze eerste werkplaats speelt over een tijdbestek van 10 dagen. Het is een werkplaats voor locatie-specifieke, interdisciplinaire, (inter)nationale en lokale, maatschappelijk relevante (podium)kunsten, waarbij de fysieke, formele en esthetische grenzen worden overschreden voor wat een theater/kunstplek kan zijn. We bieden productionele en artistieke ondersteuning op maat tijdens het proces. De grens tussen stad en periferie in de polder biedt het scenografische en esthetische kader. Het levert verborgen verhalen/narratieven en biedt tegelijkertijd een natuurlijke interface voor toeschouwers en burgers. 

Beschikbaar budget en looptijd 

Per geselecteerde deelnemer is een vergoeding van €4000,- incl. Btw & materiaal beschikbaar. Reiskostenvergoeding in overleg. De financiële bijdrage voor 10 dagen in de maand mei 2022 inclusief een openbare presentatie van de artistieke schets op 29 mei. Dit traject is een pilot. N.a.v. een reflectie wordt er gekeken naar mogelijkheid tot vervolg. 

De tweedaagse kick-off vindt plaats op 23 en 24 maart 2022. Hier zullen de makers, de partners van Flevolab en de Flevopolder elkaar ontmoeten. Deze dagen zullen volledig verzorgd zijn. Los van vergoede reiskosten vallen deze dagen buiten de financiële vergoeding . 

Voorwaarden 

● Een aanmelding moet ingediend worden door professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers & ontwerpers die nog bezig zijn om hun praktijk op te bouwen en hun signatuur aan het ontwikkelen zijn of hun praktijk willen te breiden.
● De deelnemers moeten minimaal 2 jaar beroepsmatig actief zijn.
● De deelnemers moeten kunnen motiveren dat er beroepsmatige interesse is in het verdiepen en ontwikkelen van locatie-specifiek werk.
● De deelnemers dienen verplicht deel te nemen aan de kick-off en daarnaast beschikbaar te zijn voor de duur van het traject. 

Criteria 

● Artistieke kwaliteit van de aanvrager.
● Motivatie om mee te doen aan het traject, hoe past het bijv. in je praktijk?
● Binding met of fascinatie voor Flevoland. 

Indienen 

Je kunt indienen door je aanmelding te sturen naar het volgende emailadres: flevolab@2turvenhoog.nl Je kunt reageren t/m 8 januari 2022, 17:00uur.

Een aanmelding bestaat uit: 

● Een motivatie (maximaal 2 pagina’s A4 staand formaat) waaruit duidelijk wordt waarom je onderdeel wilt zijn van deze werkplaats en of je al ervaring hebt met multidisciplinair werken. Neem de gestelde criteria hierin mee en licht deze toe;
Een portfolio
CV

Let op: Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. 

Beoordeling en selectie 

Bij de beoordeling worden de partners van Flevolab geraadpleegd. Tijdens de beoordeling worden een aantal voorstellen boven de andere inzendingen verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting ontvangen. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek. De selectie wordt de eerste week van februari 2022 per e-mail bekendgemaakt. 

Vragen 

Voor vragen over de oproep en de procedure kun je contact opnemen met Anne-Beth Schuurmans van 2turvenhoog, anne-beth@2turvenhoog.nl ovv Flevolab open call- nieuwe makers januari 2022. Van 24 december tot en met 4 januari zijn we niet bereikbaar vanwege kerst en nieuwjaar. 

Context 

Deze open call is een onderdeel van Flevolab met als algemene doelstelling: het versterken van en bouwen aan een sterke infrastructuur in Flevoland voor kunst en cultuur die zich onderscheidt en voor iedereen toegankelijk is. Het programma wordt gefinancierd door provincie Flevoland en het ministerie van OCW.