Open Call Werkplaats Nieuwe Makers

Maakbaarheid en Weerbaarheid  

Flevolab roept nieuwe makers (professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers,  schrijvers en andere creatieven) op om zich in te schrijven voor de tweede werkplaats voor nieuwe  makers. De vraag is om deel te willen uitmaken van een multidisciplinair duo. In totaal is er plek voor 8  makers. 

Flevolab is een samenwerking van BonteHond, 2turvenhoog, Theatergroep Suburbia, StrandLAB Almere  en Vis à Vis en wil werken met nieuwe makers vanuit alle disciplines en sectoren. De werkplaats is een  uitwisselings-, ontwikkel- en presentatieplek. Een plek waar je als maker door verdieping in de landelijke  en urbane realiteit van Flevoland in relatie tot de bewoners van dit gebied kan treden. Hopelijk kom je  zoals maker tot nieuwe artistieke inzichten en kun je je praktijk verder uitdiepen. Het programma van de  werkplaats mondt uit in een artistiek inhoudelijk gedachte-experiment dat kan bijdragen aan het  ontwikkelen van het culturele veld in Flevoland en je eigen praktijk. 

Het is een werkplaats voor locatie-specifieke, interdisciplinaire, (inter)nationale en lokale, maatschappelijk  relevante (podium)kunsten, waarbij de fysieke, formele en esthetische grenzen worden overschreden  voor wat een theater/kunstplek kan zijn.

In duo’s onderzoek je de begrippen maakbaarheid en weerbaarheid aan de rafelranden van de stad en  polder in Flevoland. Hoe maakbaar is de weerbaarheid van de omgeving, van de mensen en de cultuur?  Hoe communiceren de verschillende leefrealiteiten die er in Flevoland gecreëerd zijn met elkaar? Als duo  maak je jullie gedachten zichtbaar in een artistieke reflectie van het proces en de dialoog. 

We zoeken kunstenaars die open zijn om hun proces te laten zien. Kunstenaars die van gebaande paden  durven af te stappen door zich uit te laten dagen door een maker uit een andere discipline en door  ontmoetingen aan te gaan met mensen en organisaties uit andere sectoren/disciplines. Deze mensen tref  je tijdens je onderzoek aan de rafelranden van stad en polder. 

Het traject 

Uit alle aanmeldingen worden 8 makers gekozen. We starten het traject met een gezamenlijke start. Naast  een ontmoeting met elkaar en Flevoland bieden we begeleiding, krijg je een lezing van een specialist over  locatiespecifiek werken in de urbane en rurale omgeving. Na de gezamenlijke start worden er 4 duo’s  gevormd vanuit verschillende disciplines. 

De werkplaats speelt zich af in de rafelranden van de stad en de polder. We bieden productionele en  artistieke ondersteuning op maat tijdens het proces. De grens tussen stad en periferie in de polder biedt  het scenografische en esthetische kader. Het levert verborgen verhalen/narratieven en biedt tegelijkertijd  een natuurlijke interface voor toeschouwers en burgers. Ook is er mogelijkheid om te onderzoeken in  relatie tot een bestaand Land Art kunstwerk. 

Beschikbaar budget en looptijd 

Per geselecteerde deelnemer is een vergoeding van €4000,- incl. materiaal, excl. btw beschikbaar.  Daarnaast is er een reiskostenvergoeding van maximaal 400 euro excl. btw. De financiële bijdrage is voor  start, kennislabs en 10 dagen in de maand mei 2023 inclusief een openbare presentatie van de artistieke  schets op 3 juni tijdens het Land Art Weekend. N.a.v. een reflectie wordt er gekeken naar mogelijkheid tot  vervolg. 

We starten gezamenlijk tijdens volledig verzorgde dagen waar de makers, partners van Flevolab en  Flevoland elkaar ontmoeten.  

Tijdspad  

23 – 24 maart 2023: Gezamenlijke start en presentatie Werkplaats makers ‘22-’23

1 mei 2023 Kennislab: Sjoerd Wagenaar 

12 mei 2023 Inspiratiedag bij het LED LENTE Programma van StrandLAB 

3 juni 2023: Presentatie onderzoek tijdens Land Art Weekend 

*Andere gezamenlijke momenten, zoals uitwisseling proces en evaluatie, zijn vast te stellen gedurende het  proces. 

Voorwaarden 

 

• Een aanmelding moet ingediend worden door professionele podium- of beeldend kunstenaars,  fotografen, schrijvers of ontwerpers die nog bezig zijn om hun praktijk op te bouwen en hun  signatuur aan het ontwikkelen zijn of hun praktijk willen uitbreiden. 

• De deelnemers moeten minimaal 2 jaar beroepsmatig actief zijn. 

• De deelnemers moeten kunnen motiveren dat er beroepsmatige interesse is in het verdiepen en ontwikkelen van locatie-specifiek werk.

• De deelnemers dienen verplicht deel te nemen aan de gezamenlijke start en daarnaast  beschikbaar te zijn voor de duur van het traject. 

Criteria  

• Artistieke kwaliteit van de aanvrager. 

• Motivatie om mee te doen aan het traject, hoe past het bijv. in je praktijk? 

• Binding met of fascinatie voor Flevoland. 

Indienen  

Je kunt indienen door je aanmelding te sturen naar flevolab@2turvenhoog.nl o.v.v. Makerswerkplaats  2023. Je kunt reageren t/m 26 februari.  

Een aanmelding bestaat uit de volgende stukken:  

• Een motivatie (maximaal 2 pagina’s A4) waaruit duidelijk wordt waarom je onderdeel wilt zijn van  deze werkplaats en of je al ervaring hebt met multidisciplinair werken. Neem de gestelde criteria  hierin mee en licht deze toe. Denk aan: hoe de onderwerpen/thema’s voor jou belangrijk zijn om  meer kennis, vaardigheden of inspiratie op te doen. Geef aan of je eventueel voor een Land Art kunstwerk wil kiezen als locatie . 

• Een portfolio 

• CV 

Let op: Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke  beoordeling plaatsvinden. 

Beoordeling en selectie  

Bij de beoordeling wordt een commissie geraadpleegd die wordt samengesteld uit partners van Flevolab. Tijdens de beoordeling worden een aantal voorstellen boven de andere inzendingen verkozen, waarbij de  afgewezen voorstellen geen individuele toelichting ontvangen. De selectie wordt in de week van 6 maart  per e-mail bekendgemaakt. 

Vragen  

Voor vragen over de oproep en de procedure kun je contact opnemen met Anne-Beth Schuurmans van  2turvenhoog via anne-beth@2turvenhoog.nl o.v.v. Flevolab open call – nieuwe makers 2023.

Context  

Deze open call is een onderdeel van Flevolab met als algemene doelstelling: het versterken van en  bouwen aan een sterke infrastructuur in Flevoland voor kunst en cultuur die zich onderscheidt en voor  iedereen toegankelijk is. Het programma wordt gefinancierd door provincie Flevoland en het ministerie  van OCW.