Bruisende inspiratiebijeenkomst programmaraad

Op 27 juni 2023 was het weer tijd voor de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst van de Flevolab-programmaraad. We waren te gast in het Atelier StrandLAB op het Almeerderstrand en we hadden een bijzonder mooie opkomst! De behoefte aan inhoudelijke informele uitwisseling in kleinere setting werd dan ook door meerdere deelnemers benadrukt.

Door inhoudelijk uit te wisselen, samen de behoeften en kansen af te tasten en daarmee de randvoorwaarden van samenwerking te ontwikkelen, krijgt Flevolab als netwerk- en ontwikkelinstelling steeds meer vorm. 

Na een korte introductie van algemeen Flevolab-coördinator Meta van Drunen waren er deelsessies rondom de drie centrale pijlers van Flevolab: talentontwikkeling, co-creatie op locatie en kennis en netwerkontwikkeling. In korte tijd werd zo een veelheid aan ideeën en samenwerkingskansen verzameld. Geweldig! 

Cultuurmakersdag

Heel concreet was de oproep voor input voor de aanstaande Cultuurmakersdag op 9 november in Dronten als onderdeel van de pijler kennis en netwerkontwikkeling. Kunstlink Flevoland en Flevolab hebben hiervoor de handen ineengeslagen om een platform te bieden aan alle professionele en ambitieuze cultuurbeoefenaars in heel Flevoland. Het leverde enthousiaste reacties en bruikbare ideeën op voor het programma. 

Brainstorm talentontwikkeling

Bij de brainstorm over talentontwikkeling werd gesproken over een doorontwikkeling en optimalisatie van de werkplaatsen Nieuwe makers en Zakelijke leiders. Leuk was dat een aantal oud-trainees (Meneka Senn en Kasper Jongejan) meededen aan de sessies en zij vertelden hoe zij na hun traineeship door zijn gegaan met het opzetten en oprichten van hun eigen culturele onderneming. Hun ervaring en leermomenten zijn zo waardevol voor het vervolg van de werkplaatsen en als opmaat voor de vormgeving van de trajecten voor talent dat zijn of haar weg nog zoekt.   

Culturele infrastructuur

Bij de pijler cocreatie op locatie en publieksprogramma werd het belang van een goede culturele infrastructuur duidelijk. Hoe kun je bijvoorbeeld je zoektocht naar presentatie plekken in Flevoland gezamenlijk aanpakken? En wie zijn de sleutelfiguren in de verschillende gemeenten in Flevoland? Gienke Deuten van Gouden Haas vroeg zich af hoe de kennis die voortvloeit uit het vele voorwerk van Flevolab gedeeld kan worden Daarop gaven onder meer Black Pencil en M. mooie voorbeelden van combinaties met andere domeinen en het gebruik van nieuwe media en hoe daar heel verrassende nieuwe links kunnen ontstaan. 

Succesvolle uitwisseling

Kortom, de inhoudelijke uitwisseling was een succes. Zet creatieve professionals en programmamakers bij elkaar en de ontmoeting levert als vanzelf kruisbestuiving, inspiratie en verdieping op! Er zijn links gelegd voor de toekomst waarop voortgebouwd wordt: voor samenwerking binnen de activiteiten in 2024 én in voorbereiding voor de plannen voor 2025–2028. 

Deelnemers aan de bijeenkomst:

2turvenhoog: Kelly Jochems, Anne-Beth Schuurmans
BonteHond: Roeland Dekkers
StrandLAB: Fréderique Kreeftenberg
Vis à Vis: Marianne Seine, Mascha Selhorst
Suburbia: Julia van der Meer
Kunstlink Flevoland: Myriam CloostermanKunstmuseum M.: Anne Reenders, Paméla Menzo, Olga Ruitenbeek
Flevo Ensemble: Egon Kracht
Carte Blanche: Biza ShalmashiYala Music: Meneka Senn
District 13: Kasper Jongejan
Gouden Haas: Gienke Deuten
Goede Rede: Wilma Hartsuiker (ook Couleur Locale), Wilma Akkerhuis
Strictly Live: Luc van Ruler
Prins te Paard: Liset Moerdijk
Cultuurfonds Almere: Noortje Braat
Black Pencil: Jennie Duif
Flevolab: Meta van Drunen, Laura van der Kamp