Kennis en netwerk

Flevolab Tour

De Flevolabtour is een volledig verzorgde busreis met een interactief programma langs culturele initiatieven verspreid over de hele provincie. Doel van de tour is verbinden, inspireren, aanleiding geven voor cross-oversamenwerkingen en uitwisseling van kennis en ervaring. Deelnemers aan de gratis tours zijn cultuurprofessionals en beleidsmakers die wonen, werken of zouden willen werken in Flevoland. Tijdens de Flevolabtour krijgen zij inzicht in lokale creatieve initiatieven en ontstaan er verbindingen en potentieel nieuwe samenwerkingen.

De eerstvolgende tour vindt plaats op 11 juli. Schrijf je nu in!

Flevolab Kennisprogramma

Op 9 november 2023 vond de eerste editie van de Cultuurmakersdag plaats in De Meerpaal, Dronten. Het evenement bracht het Flevolandse culturele veld bijeen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen: cultuurprofessionals, beleidsmakers, fondsen en amateurs die een professionele cultuurcarrière ambiëren. Met succes, want aan het einde van het evenement gingen meer dan tweehonderd deelnemers geïnspireerd naar huis.

De Cultuurmakersdag is een coproductie van Flevolab, StrandLAB en Kunstlink Flevoland, provinciaal expertisecentrum voor cultuurparticipatie. Zowel Flevolab als Kunstlink werken aan een vruchtbare culturele infrastructuur die bijdraagt aan de leefbaarheid van Flevoland. Kunstlink doet dit voor de amateurs, Flevolab voor de professionals.

Het programma is gratis toegankelijk voor mensen die in het Flevolandse culturele veld werken en bestaat uit presentaties, optredens, workshops en inhoudelijke werksessies waar actuele, relevante thema’s met experts en aanwezige geïnteresseerden worden besproken.

De volgende Cultuurmakersdag vindt plaats op 14 november 2024. Aanmelden kan vanaf september 2024.

Laatste updates