ZZ *OUD* Over ons

over ons

Flevolab is een nieuw verbond ontstaan uit vijf belangrijke landelijk opererende cultuurinstellingen in Flevoland: 2turvenhoog (inter)nationaal platform voor podiumkunst voor kinderen van 0-6 jaar én volwassenen; jeugdtheatergezelschap BonteHond; theatergroep Suburbia; theatergezelschap Vis à Vis en culturele broedplaats StrandLAB Almere. Samen maken ze een grote stap vooruit om de ‘culturele zee aan ruimte voor talent en experiment’ in Flevoland duurzaam te ontwikkelen.

Met Flevolab vormen we de ontwikkelplek van de kunst- en cultuursector in Flevoland én daarbuiten. Lab omdat de focus op onderzoek, experiment en kennisdeling ligt met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het verkennen van grensgebieden. Flevo omdat Flevoland de (buiten)ruimte biedt om kunst buiten de gebaande paden te onderzoeken, te creëren en te tonen.

Flevolab is het (buiten)laboratorium van de Flevolandse cultuursector. Flevolab biedt disciplineoverstijgende begeleiding en faciliteiten aan cultuurmakers die zich bezighouden met vernieuwing vanuit onderzoek en experiment. Daarbij speelt het publiek altijd een belangrijke rol. 

Flevolab beschikt over unieke locaties én een landelijk en internationaal netwerk. De samenwerking van de partners zorgt voor een structuur onder nieuwe initiatieven waardoor deze duurzaam worden en blijven. Door de bundeling van kennis en ervaring op specifieke terreinen en disciplines, is er sprake van sectoroverstijgende begeleiding en ontstaat ruimte voor nieuw initiatief. De continue dialoog tussen onze makers en het publiek geeft ons een beter bereik en een betrokken publiek.

Kunstenaars fungeren als onderzoekers voor de samenleving. Kunst helpt om Flevoland verder te ontwikkelen: voor zowel zijn bewoners, de omgeving en de maatschappij. Om kunst tot grote hoogte te laten stijgen en te kunnen laten reflecteren op de gehele samenleving en urgente vraagstukken, is er een plek nodig voor het experiment, voor ontwikkeling en ook voor af en toe een mislukking. Die plek is Flevolab.

Flevolab bundelt de krachten, deelt de kennis en ervaring en betrekt de vijf partners actief bij onderzoek, ontwikkeling en experiment. Zo scheppen we nieuwe relaties en groeien we uit tot dé landelijke plek waar nieuwe makers heen willen om te experimenteren en creëren mét en vóór het publiek. 

Ontstaan vanuit een grote behoefte voor bestendiging en verbreding van de culturele (infra)structuur in Flevoland, wil Flevolab uitgroeien tot een speler van landelijk en internationaal formaat en deze positie verankeren. We beginnen met vijf grote spelers in Flevoland, maar benaderen ook nieuwe partners uit andere disciplines en domeinen in Flevoland en daarbuiten, bijvoorbeeld het sociaal domein en het bedrijfsleven.

Flevolab is zo continu in ontwikkeling, in staat om mee te bewegen en in te spelen op de actueelste behoeften vanuit de kunstsector. In de komende jaren vergroten we ons regionale, nationale en internationale netwerk waardoor we zowel in begeleiding van talent als in doorstroming een breder aanbod garanderen met een ‘stal’ van professionals. Makers, zeker die buiten de gebaande paden treden, weten ons te vinden, zowel om zichzelf te ontwikkelen als om bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen. De maker staat voorop, de begeleiding vanuit Flevolab volgt daarop. Flexibiliteit en maatwerk staan daarom centraal in alle talentontwikkelingstrajecten binnen Flevolab.

partners

2turvenhoog presenteert al meer dan twintig jaar avontuurlijke (inter)nationale podiumkunst voor de kleinsten, de allerkleinsten, de aller-, allerkleinsten, voor volwassenen … enfin, voor iedereen!

2turvenhoog inspireert, ondersteunt en begeleidt zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars om kwalitatief hoogwaardige (podium)kunsten te ontwikkelen in de sociaal-maatschappelijke omgeving van en in relatie tot jonge kinderen. In het jaarlijkse festival programmeert 2turvenhoog de beste voorstellingen uit binnen- en buitenland en maakt dit aanbod toegankelijk voor een zo breed en inclusief mogelijk publiek. In de ontmoetingen op crèches en in de wijken staat de intermenselijke relatie en oprechte uitwisseling tussen kunstenaar en publiek voorop. Er wordt samen onderzocht en geëxperimenteerd. Zodoende leren kunstenaars en kinderen van elkaar en worden de omringende volwassenen (pedagogisch medewerkers en ouders) meegenomen in het beleven van kunst.

www.2turvenhoog.nl

BonteHond maakt beeldend en fysiek theater voor alle leeftijden in theaters en op andere spannende plekken. Onder artistieke leiding van Judith Faas maakt het gezelschap theater dat schuurt maar toch verbindt en stimuleert om ruimdenkend naar de wereld te kijken. Vanuit Almere toert het jeugdtheatergezelschap langs theaters, festivals, scholen en bijzondere (buiten)locaties door Nederland, België en steeds vaker daarbuiten. Met publiekswerking en de eigen educatieve leerlijn KIDD bereikt BonteHond ook mensen die niet gauw met kunst en cultuur in aanraking komen. Daarbij maakt het jeugdtheatergezelschap naast theatervoorstellingen ook andere kunstvormen als podcasts, videoseries en boeken.

www.bontehond.net

Het programma van StrandLAB Almere combineert onderzoek en experiment met het beleven van cultuur op het strand, op de grens van stad en natuur.

StrandLAB is een nieuwe ruimdenkende plek met een eigenwijze aanpak die continu dwars- en kruisverbanden legt tussen de verschillende actoren, schaalniveaus, disciplines en werkvelden, altijd vanuit de inhoud.

In dit buitenlaboratorium voor cultuur werken doeners en denkers aan relevante vraagstukken en aan oplossingen voor vraagstukken in de samenleving. Het is de plek waar makers en kunstenaars, wetenschappers en studenten elkaar vinden, uitdagen en inspireren. Het is de plek die bewoners en bezoekers, ondernemers en ambtenaren verbindt en uitnodigt om samen te werken en mee te maken.

StrandLAB plaatst kunst en cultuur niet op zichzelf maar midden in de samenleving. Het buitenlaboratorium ontwikkelt zich als een inspiratiebron van en voor de stad en als een culturele denktank voor de samenleving en de publieke buitenruimte.

www.strandlab-almere.nl

Het Apollo Ensemble bestaat uit topmusici uit alle delen van de wereld en heeft als thuisbasis Lelystad in Flevoland. Het internationaal toonaangevende muziekgezelschap, dat in verschillende bezettingen optreedt, speelt muziek van vroegbarok tot vroege romantiek. 

Binnen Flevolab doet het Apollo Ensemble mee aan de werkplaats zakelijk leiders.

Theatergezelschap Vis à Vis speelt zijn openluchtvoorstellingen op een vaste vestiging bij het Almeerderstrand. Luchtige comedy, verbluffend spektakel en vernuftige verhaallijnen leiden het publiek met een knipoog langs de afgrond van zware dilemma’s. Vis à Vis creëert in zijn eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden, humor en verrassingen. In al het theatrale geweld blijft de kleine menselijke maat de hoofdrol spelen.

www.visavis.nl

samenwerkingspartners

Binnen Flevolab werken we samen met andere partners om de culturele infrastructuur van Flevoland te versterken. Zo werken we naar een meer interdisciplinair netwerk toe, dat goed geworteld is in de hele provincie.

Het Apollo Ensemble bestaat uit topmusici uit alle delen van de wereld en heeft als thuisbasis Lelystad in Flevoland. Het internationaal toonaangevende muziekgezelschap, dat in verschillende bezettingen optreedt, speelt muziek van vroegbarok tot vroege romantiek. 

Binnen Flevolab doet het Apollo Ensemble mee aan de werkplaats zakelijk leiders.

www.apollo-ensemble.nl

NAPK START is een online platform voor zakelijk leiders, producenten en kwartiermakers in de podiumkunst met 0-10 jaar werkervaring. Met hart voor de podiumkunst bieden ze ondersteuning, begeleiding, motivatie en inspiratie op het gebied van leiderschap en management.

NAPK START is een samenwerkingspartner van de werkplaats zakelijk leiders.

www.napkstart.nl

laatste nieuws

Radio Kopstoot gaat weer op tour!

De Kopstootbar is een mix van zeemanskroeg en rariteitenkabinet. Een miniatuurpodium gevuld met muzikanten en uiteraard een eigenzinnige barman. Dit voorjaar steekt de kroeg weer van wal!  De kopstootbar is op drift en spoelt regelmatig in dorp of stad in Flevoland aan. En nodigt vervolgens markante inwoners uit om als stamgast in de bar plaats ... Radio Kopstoot gaat weer op tour!

Cultuurmakersdag 2024: save the date!

Na een succesvolle eerste editie van de Cultuurmakersdag in 2023 is de tweede editie op komst. In 2024 vindt de Cultuurmakersdag plaats op 14 november in Theater 't Voorhuys, Emmeloord. Op dit speciale evenement komt het hele culturele veld van Flevoland bijeen: professionele makers, jonge talenten, culturele instellingen, ambitieuze amateurs, beleidsmakers, fondsenverstrekkers en meer! Het ... Cultuurmakersdag 2024: save the date!

In memoriam: Flevolab partner Marianne Seine

Op 12 maart 2024 is veel te jong en volledig onverwacht onze partner in Flevolab, Marianne Seine, in haar slaap overleden. Marianne, medeoprichter van Vis à Vis, zocht telkens opnieuw naar de verbinding en de artistieke verbeelding in het gesprek en in dat wat gestalte moest krijgen. Met haar overlijden verliezen we een warme, zachte ... In memoriam: Flevolab partner Marianne Seine