Stieneke Oeverbeek

Beeldend kunstenaar Stieneke Oeverbeek verbindt in haar werk beelden en materialen uit de omgeving met thema’s die bij haar eigen ontwikkeling aansluiten. Zij doet graag recht aan de eigen textuur en uitstraling van de gevonden materialen. Op zichzelf genomen zijn het misschien eenvoudige, weinig mededeelzame grondstoffen, maar eenmaal gevonden en met elkaar in relatie gebracht beginnen ze te spreken. 

‘Ik ben erg enthousiast over het Nieuwe makers-project! Ik ervaar het als een snelkookpan waarin nieuwe contacten, uitwisseling van ideeën en visies elkaar snel opvolgen en zorgen voor nieuwe inzichten. Hierdoor wordt het mij steeds duidelijker wat mijn eigen positie en inbreng is en hoe ik die vruchtbaar kan inzetten. Uit de samenwerking ontstaan nieuwe mogelijkheden en kan ik projectperspectieven innemen die ik hiervoor niet snel zou aandurven.  Door het programma heen heb ik veel inspiratie ontvangen. Het in de keuken kunnen kijken van ervaren makers was heel leerzaam.

Mijn indruk van Flevoland was niet heel positief, eerlijk gezegd. Vanuit mijn culturele achtergrond (Urk) bestond er toch een zeker wantrouwen en misschien zelfs wat verwijt. Ten opzichte van Flevoland behoor ik tot een minderheidsgroep die tijdens de inpoldering niet als gelijkwaardig werd gezien en wiens belangen geen recht zijn gedaan. 

Door het bredere onderzoek tijdens dit project ben ik onder de indruk geraakt van de grootsheid en durf van de inpoldering en creatie van Flevoland. Ook mijn kijk op de positie en rol van mijn eigen gemeenschap is aan het kantelen. Natuurlijk blijft die pijnlijke kant, maar er wordt voor mij ook een krachtige weerbaarheid zichtbaar. Tegelijkertijd ontdek ik dat ook Urk onderdeel is van dit grotere verhaal van de nieuwe provincie en dat er nieuwe verbindingen mogelijk zijn. 

Het verhaal van de inpoldering vind ik erg hoopvol. Het vertelt een verhaal van de grootse dingen waar mensen toe in staat zijn wanneer het nodig is. Dit verhaal kan opnieuw vorm worden gegeven. Heel inspirerend.’

Stieneke heeft een voorliefde voor de kracht van subtiliteit en het suggestief verhalen van verlangens naar verbinding, van ervaren onthechting. In het maakproces vindt zij ruimte voor bezinning en reflectie, en ze legt zich dan ook niet toe op één medium maar is graag experimenteel en breed bezig.