Femke Ravensbergen

Femke Ravensbergen is een buitentheatermaker en biobased decorbouwer. Ze is al een jaar gefascineerd door het bouwen met de natuur. Zo werkt ze aan de eerste boomhut van mycelium, de wortelstructuur van paddenstoelen, en laat ze een dôme groeien op het terrein van de vrijplaats waar ze woont. Door de Maakplaats raakte ze gefascineerd door de geschiedenis van Flevoland, waar 5000 jaar geleden het Swifterbandvolk verdween toen de zeespiegel steeg en alleen hun potten geconserveerd in de Flevolandse grond verwijzen naar hun aanwezigheid. Het roept de vraag op wat wij gaan doen, nu we weer op het punt van een zeespiegelstijging staan. Hoe willen wij verdwijnen? En wat gaan wij achterlaten in de grond?

Femke wil de toeschouwer raken door nieuwe perspectieven aan te bieden en bestaande concepten open te breken. Ze neemt mensen graag mee op zoek naar nieuwe, onverwachte verbindingen, om zo de mogelijkheden voor een hoopvolle visie op de toekomst te genereren.

‘Creativity is connecting seemingly unrelated things.’

Wil je meer lezen over Femke? Ga naar https://ravart.nl.